Bach flowers (bloesems) remedies - info

 

Uzelf zijn" betekent ontspannen zijn, tevreden en op een natuurlijke manier. Wanneer we goed in ons vel zitten, zijn we op ons best. We kunnen alles aan wat we in ons leven tegenkomen. Maar soms...... ja, soms zijn we niet helemaal onszelf. We voelen ons uit balans, alsof iets niet in orde is. En soms hebben we een beetje hulp nodig om weer op het juiste spoor te komen. 

In de jaren ‘30 vond de gerenommeerde Engelse homeopaat en bacterioloog Dr. Edward Bach een manier om ons te helpen – een complete lijn van 38 bloesems die ons kunnen helpen de positieve kanten van onszelf te laten zien. De Original Bach Flowers kunnen ons helpen om emotioneel gezond te blijven leven. Wat we ook tegenkomen – angstig zijn, moedeloos gevoel, onzeker gevoel – de Bach bloesems helpen je deze emoties te overwinnen. 

De Original Bach Flowers kunt u gebruiken om dagelijkse negatieve gevoelens te overwinnen. U kunt ze gebruiken wanneer u uit balans bent of zich niet lekker voelt, want in het algemeen wordt ervaren dat het voor het fysiek welzijn ook van belang is om emotioneel in balans te zijn. U kunt ze gebruiken om verder te gaan in uw leven en om uw verborgen krachten en mogelijkheden te vinden.

Kortom, u kunt ze gebruiken om ‘uzelf te zijn'. 


 

Dr. Edward Bach bestudeerde het gedrag en met name de stemmingen en emoties van mensen. Die deelde hij in zeven groepen in, namelijk:                                                                                                      
1. Angst
2. Onzekerheid
3. Onvoldoende interesse in het hier en nu
4. Eenzaamheid
5. Overgevoeligheid
6. Moedeloosheid en wanhoop
7. Overbezorgdheid voor het welzijn van anderen.
 
Dr. Bach heeft 38 remedies ontwikkeld die elk in één van de zeven groepen zijn in te delen.
 

1. Agrimony/ Agrimonia eupatoria (Agrimonie) – groep 5
Zorgen achter humor en scherts verbergen, geen confrontatie aangaan, afleiding zoeken in gezelschap.

2. Aspen/ Populus tremula (Ratelpopulier Esp) – groep 1
Onverklaarbare angst, onbestemd voorgevoel.

3. Beech/ Fagus sylvatica (Beuk) – groep 7
Onverdraagzaamheid, kritisch en intolerant tegenover anderen, neiging tot projecteren.

4. Centaury/ Centaurium umbellatum (Duizendguldenkruid) – groep 2
Weinig wilskracht, gewillige dienaren, geen nee kunnen zeggen, gemakkelijk te imponeren, uit te buiten, te
misbruiken.

5. Cerato/ Ceratostigma willmottiana (Loodkruid) – groep 2
Twijfelen aan eigen oordeel of besluit, terugkomen op besluiten, raad en bevestiging vragen aan anderen.

6. Cherry Plum/ Prunus cerasifera (Kerspruim) – groep 1
Angst voor innerlijke overgave, controleverlies, verlies zelfbeheersing, irrationele gedachten.

7. Chestnut Bud/ Aesculus hippocastanum (Paardekastanjeknop) – groep 3
Niets leren van ervaringen, voortdurende herhaling van dezelfde fouten.

8. Chicory/ Cichorium intybus (Wilde Cichorei) – groep 7
Snel afgewezen voelen, overheersend in de zorg voor anderen, egocentrisch, betuttelend, aandacht claimen.

9. Clematis/ Clematis vitalba (Bosrank) – groep 3
Onoplettendheid, dromerigheid, verstrooidheid, dreigend bewustzijnsverlies.

10. Crab Apple/ Malus pumila (Appel) – groep 6
De „reinigingsremedie?, zelfafkeer/ zelfafschuw, schaamte, gefixeerd op details, reinheidscomplex.

11. Elm/ Ulmus procera (Veld Iep) – groep 6
Tijdelijk overstelpt door over verantwoordelijkheid en gevoel voor ontoereikendheid.

12. Gentian/ Gentiana amarella (Gentiaan) – groep 2
Ontmoediging, pessimisme, terugval, ongeloof.

13. Gorse/ Ulex europaeus (Gaspeldoorn) – groep 2
Wanhoop, verslagenheid, niet meer durven hopen op herstel, bij chronische problemen of ziekte.

14. Heather/ Calluna vulgaris (Struikheide) – groep 4
Geobsedeerd door eigen problemen en ervaringen, spraakzaam, zich vastklampen aan toehoorder.

15. Holly/ Ilex aquifolium (Hulst) – groep 5
Haat, afgunst, jaloezie, achterdocht, wraakgevoelens, driftbuien en agressiviteit.

16. Honeysuckle/ Lonicera caprifolium (Kamperfoelie) – groep 3
Nostalgie, heimwee, leven in het verleden, geen perspectief zien in de toekomst.

17. Hornbeam/ Carpinus betulus (Haagbeuk) – groep 2
Het „maandagmorgen? gevoel, talmen, uitstellen.

18. Impatiens/ Impatiens glandulifera (Reuzenbalsemien) – groep 4
Ongeduld, irritatie, prikkelbaarheid, gespannenheid, hoog levenstempo.

19. Larch/ Larix decidua (Lariks) – groep 6
Gebrek aan zelfvertrouwen, faalangst, minderwaardigheidsgevoel, verwachting te falen, „ik kan het niet?.

20. Mimulus/ Mimulus guttatus (Maskerbloem) – groep 1
Angst voor herkenbare dingen, verlegenheid, bedeesdheid, nervositeit.

21. Mustard/ Sinapis arvensis (Herik) – groep 3
Neerslachtig, droevig, overschaduwd door donkere wolk, onbekende oorzaak.

22. Oak/ Quercus robur (Zomer Eik) – groep 6
Onophoudelijke inspanning, van geen ophouden weten, moedig volhouden, dapper strijden tegen ziekte en/of
tegenspoed.

23. Olive/ Olea europaea (Olijf) – groep 3
Uitgeput, afgemat, geestelijke en lichamelijke vermoeidheid, beroofd van energie.

24. Pine/ Pinus sylvestris (Grove Den) – groep 6
Schuldcomplex, zelfverwijt, zichzelf voortdurend verontschuldigen, ook voor fouten van anderen, geen eigenwaarde.

25. Red Chestnut/ Aesculus carnea (Rode Paardekastanje) – groep 1
Geobsedeerd door angstige overbezorgdheid voor het welzijn van anderen.

26. Rock Rose/ Helianthemum nummularium (Zonneroosje) – groep 1
Paniek, schrik, uiterste/ levensbedreigende vrees, snel schrikken.

27. Rock Water/ Aqua petra (Bronwater) – groep 7
Strikte levenswijze, weinig flexibel, perfectionistisch, harde meester voor jezelf.

28. Scleranthus/ Scleranthus annuus (Hardbloem) – groep 2
Besluiteloosheid, weifeling, wisselende stemmingen, onevenwichtigheid.

29. Star of Bethlehem/ Ornithogalum umbellatum (Vogelmelk) – groep 6
Traumatische ervaringen, shock, alle effecten van droevig nieuws, schrik, ongeval.

30. Sweet Chestnut/ Castanea sativa (Tamme kastanje) – groep 6
Uiterste wanhoop, diepe neerslachtigheid, gebroken hart, zwart gat, geen uitweg meer zien.

31. Vervain/ Verbena officinalis (Ijzerhard) – groep 7
Over enthousiasme, fanatiek, sterke overtuigingen, zendingsdrang, in zichzelf gelovend.

32. Vine/ Vitis vinifera (Wijnrank) – groep 7
Heerszuchtig, dominant, onbuigzaam, tiranniek, geen tegenspraak duldend, arrogant, doorgaans goede leiders.

33. Walnut/ Juglans regia (Walnoot) – groep 5
Helpt oude banden verbreken en aanpassen aan overgangssituaties, nieuwe levensfase bijvoorbeeld puberteit,
verhuizing etc.

34. Water Violet/ Hottonia palustris (Waterviolier) – groep 4
Jezelf niet toestaan bepaalde emoties te uiten, trots, gereserveerdheid, graag alleen, hekel aan bemoeienis.

35. White Chestnut/ Aesculus hippocastanum (Witte Paardekastanje) – groep 3
Aanhoudende ongewenste zorgelijke gedachten, denken en piekeren overheerst, redeneren in gedachten.

36. Wild Oat/ Bromus ramosus (Ruwe Dravik) – groep 2
Helpt richting geven aan iemands levensbestemming, vinden van de rode draad in de levensbestemming.

37. Wild Rose/ Rosa canina (Hondsroos) – groep 3
Gebrek aan vitaliteit, passieve berusting, lusteloosheid.

38. Willow/ Salix vitellina (Wilg) – groep 6
Gevoel slachtoffer te zijn van het lot, verbittering, verbolgenheid, „arme-ik-gevoel?.

 


Rescue Remedy
 
Als 39 remedie heeft Dr. Bach de Rescue Remedy ontwikkeld. De Rescue Remedy druppels en de Rescue Remedy spray.                                                                                                                                                                                                                   
rescuedruppels

 


 
Gebruik:                                                                                                                                                                                       
Voeg 2 druppels van elke gekozen remedie aan een glas water toe. Neem een slokje zo vaak als u wilt, maar minimaal 4 maal per dag voor de langere termijn symptomen.
 
• Als u verschillende remedies tegelijk toedient, is een 30 ml pipetflesje kostenbesparend. Doe 2 druppels van iedere remedie in het pipetflesje en voeg water toe. Om het water vers te houden kunt u naar wens een theelepel cognac of cider azijn toevoegen. Neem uit dit flesje minimaal 4 maal per dag 4 druppels.
 
• Bij acute situaties kunt u de remedies onverdund direct uit het flesje innemen. Doe 2 druppels op uw tong en herhaal als het nodig is.
 
• U kunt de remedies ook uitwendig gebruiken: een paar druppels op de lippen, op de slapen of op de polsen is effectief en staat eerste hulp toe.
 
• Indien u Rescue gebruikt, neem dan het dubbele van wat wordt gebruikt bij de enkelvoudige remedies. Dus 4 druppels of spray Rescue op uw tong, in een glas water of in een flesje in plaats van 2.
 
Neem uw Original Bach Flowers zo vaak als u wilt. 
Ze kunnen ook met een gerust gevoel door jonge kinderen en bij zwangerschap gebruikt worden. Denk er wel aan dat de remedies alcohol bevatten. Als dit een probleem is kunt u de remedies verdunnen, ze uitwendig gebruiken of ze oplossen in heet water, zodat de alcohol kan verdampen. Of gebruik de Rescue Pastilles, zij bevatten geen alcohol.
 
 


De Original Bach Flowers remedies dienen niet ter vervanging van medische behandeling. Het is altijd noodzakelijk om een arts te raadplegen.